English

0944 010 686

HỒ BƠI KINH DOANH CAFE

HỒ BƠI KINH DOANH CAFE


  • HỒ BƠI KINH DOANH CAFE

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Anh lộc

Địa chỉ: Tây Ninh 

Công suất lọc 220m3

Công nghệ lọc tràn