English

0944 010 686

HỒ BƠI GIA ĐÌNH

HỒ BƠI GIA ĐÌNH


  • HỒ BƠI GIA ĐÌNH

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Anh Edison
Địa chỉ: Dĩ An - Bình Dương
Công suất lọc 39m3