English

0944 010 686

HỒ BƠI GIA ĐÌNH

HỒ BƠI GIA ĐÌNH


  • HỒ BƠI GIA ĐÌNH

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Anh Hiếu
Địa chỉ: Quận Tân Bình - TPHCM
Công suất lọc 20m3