English

0944 010 686

HỒ BƠI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

HỒ BƠI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN


  • HỒ BƠI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Anh Minh

Địa chỉ: Bình Long - Bình Phước

Công suất lọc 310m3

Công nghệ lọc tràn