English

0944 010 686

HỒ BƠI BIỆT THỰ

HỒ BƠI BIỆT THỰ


  • HỒ BƠI BIỆT THỰ

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Anh David Dinh
Địa chỉ: Rạch Gía - Kiên Giang
Công suất lọc 60m3