English

0944 010 686

HỒ BƠI BIỆT THỰ

HỒ BƠI BIỆT THỰ


  • HỒ BƠI BIỆT THỰ

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Anh Dũng
Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Công suất lọc 120m3