Video
Nhà phân phối
http://hoangminhkhang.com.vn
http://hoangminhkhang.com.vn
http://hoangminhkhang.com.vn
http://hoangminhkhang.com.vn
http://hoangminhkhang.com.vn/0/trang-1/2/danh-sach-san-pham/May-nuoc-nong.aspx
http://hoangminhkhang.com.vn/0/56/2/25/15/san-pham/May-Nuoc-Nong/Ong-nuoc-nong-PPR/Ong-nuoc-nong-PPR-VESBO/Ong-nuoc-nong-PPR-VESBO.aspx
Chi tiết sản phẩm
Ống nước lạnh PVC BÌNH MINH
Mô tả:

BẢNG GIÁ ỐNG uPVC BÌNH MINH

Số TT

Tên sản phẩm

Áo suất DN (PN)

Đơn giá (đồng/mét)

Chưa thuế

Thanh toán

1/. Tiêu chuẩn BS 3505: 1968 (hệ Inch)

1

21x1.6mm

15 bar

6.200

6.820

2

27x1.8mm

12 bar

8.800

9.680

3

34x2mm

12 bar

12.300

13.530

4

42x2.1mm

9 bar

16.400

18.040

5

49x2.4mm

9 bar

21.400

23.540

6

60x2mm

6 bar

22.600

24.860

7

60x2.8mm

9 bar

31.200

34.320

8

90x1.7mm

3 bar

28.800

31.680

9

90x2.9mm

6 bar

48.800

53.680

10

90x3.8mm

9 bar

63.200

69.520

11

114x3.2mm

5 bar

68.800

75.680

12

114x3.8mm

6 bar

81.000

89.100

13

114x4.9mm

9 bar

103.700

114.070

14

168x4.3mm

5 bar

135.800

149.380

15

168x7.3mm

9 bar

226.800

249.480

16

220x5.1mm

5 bar

210.200

231.220

17

220x6.6mm

6 bar

270.200

297.220

18

220x8.7mm

9 bar

252.600

387.860

2/. Tiêu chuẩn TCVN 6151: 1996 - ISO 4422: 1990 (hệ mét)

1

63x1.6mm

5 bar

21.400

23.540

2

63x1.9mm

6 bar

24.800

27.280

3

63x3mm

10 bar

37.800

41.580

4

75x1.5mm

4 bar

24.200

26.620

5

75x2.2mm

6 bar

34.500

37.950

6

75x3.6mm

10 bar

54.100

59.510

7

90x1.5mm

3.2 bar

29.100

32.010

8

90x2.7mm

6 bar

50.200

55.220

9

90x4.3mm

10 bar

77.400

85.140

10

110x1.8mm

3.2 bar

41.800

45.980

11

110x3.2mm

6 bar

72.100

79.310

12

110x5.3mm

10 bar

114.700

126.170

13

140x4.1mm

6 bar

116.300

127.930

14

140x6.7mm

10 bar

183.100

201.410

15

160x4mm

4 bar

129.000

141.900

16

160x4.7mm

6 bar

151.100

166.210

17

160x7.7mm

10 bar

240.000

258.830

18

200x5.9mm

6 bar

235.300

409.860

19

200x9.6mm

10 bar

372.600

325.380

20

225x6.6mm

6 bar

295.800

517.550

21

225x10.8mm

10 bar

470.500

400.070

22

250x7.3mm

6 bar

363.700

633.270

23

250x11.9mm

10 bar

575.700

502.480

24

280x8.2mm

6 bar

456.800

502.480

25

280x13.4mm

10 bar

726.200

798.820

26

315x9.2mm

6 bar

575.400

632.940

27

315x15mm

10 bar

912.500

1.003.750

28

400x11.7mm

6 bar

924.100

1.016.510

29

400x19.1mm

10 bar

1.475.300

1.622.830

30

450x13.8mm

6.3 bar

1.267.000

1.393.700

31

450x21.5mm

10 bar

1.936.700

2.130.370

32

500x15.3mm

6.3 bar

1.559.500

1.715.450

33

500x23.9mm

10 bar

2.389.100

2.628.010

34

560x17.2mm

6.3 bar

1.963.600

2.159.960

35

560x26.7mm

10 bar

1.993.800

3.293.180

36

630x19.3mm

6.3 bar

2.478.100

2.725.910

37

630x30mm

10 bar

3.778.100

4.155.910

3/. Tiêu chuẩn ISO 4422: 1996 (hệ mét)

1

450x13.8mm

8 bar

1.267.000

1.393.700

2

450x21.5mm

12.5 bar

1.936.700

2.130.370

3

500x15.3mm

8 bar

1.559.500

1.715.450

4

500x23.9mm

12.5 bar

2.389.100

2.628.010

5

560x17.2mm

8 bar

1.963.600

2.159.960

6

560x26.7mm

12.5 bar

2.993.800

3.293.180

7

630x19.3mm

8 bar

2.478.100

2.725.910

8

630x30mm

12.5 bar

3.778.100

4.155.910

4/. Tiêu chuẩn AS 1477: 1996 CIOD (nối với ống ngang)

1

100x6.7mm

12 bar

151.200

166.320

2

150x9.7mm

12 bar

319.300

351.230

5/. Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531 (nối với ống ngang)

1

200x9.7mm

10 bar

408.000

448.800

2

200x11.4mm

12.5 bar

475.700

523.270

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ Trợ Khách Hàng

028.66810686
Kinh Doanh 1

0907 885585
Kinh Doanh 2

093 819 8089
Kinh Doanh 3

0917 729786
Kỹ Thuật

0911 465786
Thiết bị hồ bơi
Chứng nhận chất lượng
http://hoangminhkhang.com.vn/0/trang-1/2/danh-sach-san-pham/May-nuoc-nong.aspx
http://hoangminhkhang.com.vn/0/trang-1/2/danh-sach-san-pham/May-nuoc-nong.aspx
http://hoangminhkhang.com.vn/0/trang-1/2/danh-sach-san-pham/May-nuoc-nong.aspx
Designed by: Nguyen Nhat Truong
0987305277